Balık Burcu Duyguları

Balık Burcu Duyguları

Çok romantik, esrarlı, anlaşılmayan, idealist kimselerdir. Yoğun duyguları vardır. Bilgileri, bilinç altlarına toplarlar; doğruları ve gerçekleri mantık süzgecinden geçirmeden söyleyiverirler. Bazen çok zeki, neşeli ve kurnazdırlar. Bazen de melankoliktirler. Çok maddeci olan kişilerle beraber olmak zorunda oldukları zaman mutsuz olurlar.

Egoist değildirler. Bu özellikleri yüzünden kendilerinin önemsiz kişiler olduklarına inanırlar ve toplumda yer edinmek için hiç bir çaba göstermezler.

Samimi dindardırlar. Dürüst ve açık kalplidirler, gizlilikleri yoktur. Sorumluluk üstlenmeye daima hazırdırlar.

Sevgi, iyi niyet, şefkat, acıma önde gelen iyi huylarıdır. Ancak kuruntu, kuşku ve kıskançlık gibi olumsuz huyları da vardır. Özellikle yersiz, nedensiz kuruntu ve kuşkularla hayatı kendilerine zehir edebilirler.

Olumsuz duygular yüzünden üzülürler, dünyayı kapkaranlık görebilirler. Ama zamanla kendilerini toplayarak eski neşe ve iyimserliklerine kavuşurlar.

Pek çok kimse onların bu iyi niyetinden yararlanmaya kalkar. Bu durum onları çok üzer. Ama karşılık vermeyi, intikam almayı düşünmezler. Çünkü kendilerine kötülük edenlere acıyanlara bu burçta doğanlar arasında sık rastlanır.

Aşkta da çok romantik ve idealisttirler. Kafadarında belirli bir tip olabilir. Ona yakın birine rastladıkları zaman da birden sevebilirler ve derin duygularla bağlanabilirler. Eğer karşı taraf da onların bu duygularının değerini anlar ve gereken şekilde cevap verirse, çok mutlu olurlar.

Her şeyin en üstününü sevdiklerinde görmek isterler. Ona sahip oldukları en değerli şeylerini verirler veya bunları elde etmesi için destek olurlar. Ancak, ideallerindeki kimseyi ararken yanılabilirler. Bu durumda, kısa süren mutluluktan sonra derin bir hayal kırıklığına uğrayabilirler. Ancak, şanslarını tekrar tekrar deneyebilirler.

Balık Burcunda doğanları mutlu etmek isteyen kimsenin her şeyden önce çok duygulu olması gerekir. Gösterilen sevgiye aşkla karşılık vermeleri, kuruntu ve kuşkularını gidermeleri şarttır. Ancak, böyle biriyle mutlu olabilirler. Yine de zaman zaman nedensiz kuşkulara kapılabilirler. Çünkü bu onların yaratılışlarında vardır.

İlginizi çekebilir : Günlük Burç
Balık Burcu Duyguları